CTCP Cơ khí XD CPT

Tên dự án: 
Nhà máy sản xuất kết cấu thép và tấm lợp kim loại
Địa điểm thực hiện : 
Lô số 8 và 9 thuộc Quy hoạch Cụm CN Đức Thắng, huyện Hiệp Hoà
Diện tích đất thực hiện(m2): 
3 789.00
Loại đầu tư: 
Đầu tư trong nước
Đầu tư vào : 
Cụm công nghiệp
Điạ bàn thuộc huyện, TP: 
Hiệp Hòa
Vốn đầu tư đăng ký ( tỉ đồng - DA trong nước): 
39.84
Đăng ký mới: 
39.84
Vốn đầu tư thực hiện( tỷ đồng /USD): 
39.84
VTH năm: 
Thuộc khu, cụm CN: 
Là dự án FDI: 
Không
Hoạt động dự án: 
Số lao độngNộp ngân sáchTT sản lượngGiá trị SXNămDoanh thuGiá trị XK nămGiá trị NKHoạt độngChi chú
2010