Cty TNHH XD Việt Đức

Tên dự án: 
Khu văn hoá ẩm thực đảo hồ thuộc công viên trung tâm TPBG
Địa điểm thực hiện : 
Khu đảo hồ thuộc công viên trung tâm, TPBG
Diện tích đất thực hiện(m2): 
11 000.00
Mục tiêu : 
Xây dựng khu vui chơi giải trí, phục vụ ăn uống khoảng 750 lượt người/ngày
Quy mô dự án : 
Xây dựng khu vui chơi giải trí, phục vụ ăn uống khoảng 750 lượt người/ngày
Thời hạn hoạt động (năm): 
49
Loại đầu tư: 
Đầu tư trong nước
Đầu tư vào : 
Ngoài khu, cụm CN
Điạ bàn thuộc huyện, TP: 
TP Bắc Giang
Vốn đầu tư đăng ký ( tỉ đồng - DA trong nước): 
7.87
Đăng ký mới: 
7.87
Vốn đầu tư thực hiện( tỷ đồng /USD): 
7.87
VTH năm: 
Là dự án FDI: 
Không
Hoạt động dự án: 
Số lao độngNộp ngân sáchTT sản lượngGiá trị SXNămDoanh thuGiá trị XK nămGiá trị NKHoạt độngChi chú
2010