Công ty CP sản xuất và thương mại Nam Huệ Long.

Tên dự án: 
XÂY DỰNG CỬA HÀNG DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI, MAY MẶC XUẤT KHẨU, CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG
Địa điểm thực hiện : 
xứ đồng Cửa Trại, thôn An Long, xã Yên Mỹ, huyện Lạng Giang
Diện tích đất thực hiện(m2): 
8 758.00
Mục tiêu : 
Xây dựng cửa hàng dịch vụ thương mại kinh doanh vật liệu xây dựng ; Gia công hàng may mặc xuất khẩu:; Cho thuê nhà xưởng:
Quy mô dự án : 
Xây dựng cửa hàng dịch vụ thương mại kinh doanh vật liệu xây dựng với quy mô: Sắt, thép:1.500 tấn/ năm; xi măng:2.000 tấn/ năm; Gia công hàng may mặc xuất khẩu:1.000.000 sản phẩm/ năm; Cho thuê nhà xưởng: 2.283 m2
Thời hạn hoạt động (năm): 
49
Loại đầu tư: 
Đầu tư trong nước
Đầu tư vào : 
Ngoài khu, cụm CN
Điạ bàn thuộc huyện, TP: 
Lạng Giang
Lĩnh vực đầu tư: 
Vốn đầu tư đăng ký ( tỉ đồng - DA trong nước): 
30.00
VTH năm: 
Là dự án FDI: 
Không
Hoạt động dự án: