Công ty TNHH Hiền Từ.

Tên dự án: 
Xưởng sửa chữa, đại tu Ô tô
Địa điểm thực hiện : 
xứ đồng Trũng Sễ, thôn Tiêu, xã Dĩnh Kế, TPBG
Diện tích đất thực hiện(m2): 
2 193.00
Mục tiêu : 
Sửa chữa, đại tu và bảo hành ô tô ; dịch vụ cẩu kéo, cứu hộ
Quy mô dự án : 
Sửa chữa, đại tu và bảo hành ô tô 1.000 lượt xe/năm; dịch vụ cẩu kéo, cứu hộ 500 lượt/năm
Thời hạn hoạt động (năm): 
22
Loại đầu tư: 
Đầu tư trong nước
Đầu tư vào : 
Ngoài khu, cụm CN
Điạ bàn thuộc huyện, TP: 
TP Bắc Giang
Lĩnh vực đầu tư: 
Ngành nghề đầu tư : 
Vốn đầu tư đăng ký ( tỉ đồng - DA trong nước): 
2.30
VTH năm: 
Là dự án FDI: 
Không
Hoạt động dự án: