HTX Đầu tư xây dựng QL và Khai thác chợ Hải An

Tên dự án: 
Dự án đầu tư xây dựng, quản lý và khai thác chợ Nghĩa Hoà, huyện Lạng Giang
Địa điểm thực hiện : 
xã Nghĩa Hoà, huyện Lạng Giang
Mục tiêu : 
Xây dựng chợ loại 3
Thời hạn hoạt động (năm): 
50
Loại đầu tư: 
Đầu tư trong nước
Đầu tư vào : 
Ngoài khu, cụm CN
Điạ bàn thuộc huyện, TP: 
Lạng Giang
Lĩnh vực đầu tư: 
Ngành nghề đầu tư : 
Vốn đầu tư đăng ký ( tỉ đồng - DA trong nước): 
63.05
VTH năm: 
Là dự án FDI: 
Không
Hoạt động dự án: