Công ty TNHH SX và TM Việt Trung.

Tên dự án: 
Nhà máy sản xuất bao bì thủy tinh cao cấp
Địa điểm thực hiện : 
thôn Hậu, xã Đại Lâm, huyện Lạng Giang
Diện tích đất thực hiện(m2): 
20 456.80
Mục tiêu : 
Sản xuất bao bì thuỷ tinh cao cấp
Quy mô dự án : 
Sản xuất bao bì thuỷ tinh cao cấp với quy mô khoảng 1.200.000 lọ/năm
Thời hạn hoạt động (năm): 
50
Loại đầu tư: 
Đầu tư trong nước
Đầu tư vào : 
Ngoài khu, cụm CN
Điạ bàn thuộc huyện, TP: 
Lạng Giang
Lĩnh vực đầu tư: 
Ngành nghề đầu tư : 
Vốn đầu tư đăng ký ( tỉ đồng - DA trong nước): 
30.00
VTH năm: 
Là dự án FDI: 
Không
Hoạt động dự án: