Cty cổ phần Tập đoàn HDB Việt Nam.

Tên dự án: 
Trung tâm thương mại TT Vôi
Địa điểm thực hiện : 
23/3/2011
Mục tiêu : 
Xây dựng toà nhà Trung tâm thương mại 5 tầng, diện tích xây dựng trên 2.000 m2 với hơn 10.000 m2 sàn; xây dựng khu trưng bày, giới thiệu sản phẩm từ 2-3 tầng, diện tích sàn xây dựng 3.000-4.000 m2; xây dựng khu hỗn hợp thương mại, dịch vụ khách sạn khoảng
Quy mô dự án : 
Xây dựng toà nhà Trung tâm thương mại 5 tầng, diện tích xây dựng trên 2.000 m2 với hơn 10.000 m2 sàn; xây dựng khu trưng bày, giới thiệu sản phẩm từ 2-3 tầng, diện tích sàn xây dựng 3.000-4.000 m2; xây dựng khu hỗn hợp thương mại, dịch vụ khách sạn khoảng
Thời hạn hoạt động (năm): 
50
Loại đầu tư: 
Đầu tư trong nước
Đầu tư vào : 
Ngoài khu, cụm CN
Điạ bàn thuộc huyện, TP: 
Lạng Giang
Lĩnh vực đầu tư: 
Ngành nghề đầu tư : 
Vốn đầu tư đăng ký ( tỉ đồng - DA trong nước): 
157.00
VTH năm: 
Là dự án FDI: 
Không
Hoạt động dự án: