Công ty CP Công nghệ Đại Toàn Quang.

Tên dự án: 
Xây dựng nhà máy gạch bê tông nhẹ AAC Toàn Quang
Địa điểm thực hiện : 
Lô số 4 và 5 thuộc Quy hoạch chi tiết CCN Việt Tiến, huyện Việt Yên
Diện tích đất thực hiện(m2): 
6 728.00
Mục tiêu : 
Xây dựng nhà máy sản xuất gạch nhẹ với công suất 50.000 m3/năm
Quy mô dự án : 
Xây dựng nhà máy sản xuất gạch nhẹ với công suất 50.000 m3/năm
Thời hạn hoạt động (năm): 
49
Loại đầu tư: 
Đầu tư trong nước
Đầu tư vào : 
Cụm công nghiệp
Điạ bàn thuộc huyện, TP: 
Việt Yên
Lĩnh vực đầu tư: 
Ngành nghề đầu tư : 
Vốn đầu tư đăng ký ( tỉ đồng - DA trong nước): 
35 705.00
VTH năm: 
Thuộc khu, cụm CN: 
Là dự án FDI: 
Không
Hoạt động dự án: