Cty TNHH Anh Thắng

Tên dự án: 
Xưởng SX đá ốp lát XK
Địa điểm thực hiện : 
Thôn Tân, xã Tân Thịnh, huyện Lạng Giang
Diện tích đất thực hiện(m2): 
12 321.00
Mục tiêu : 
Sản xuất (xuất khẩu) các loại đá ốp lát 40.000 m2/năm; sản xuất (tiêu thụ trong nước) các loại đá ốp lát 100.000 m2/năm;
Quy mô dự án : 
Sản xuất (xuất khẩu) các loại đá ốp lát 40.000 m2/năm; sản xuất (tiêu thụ trong nước) các loại đá ốp lát 100.000 m2/năm;
Thời hạn hoạt động (năm): 
49
Loại đầu tư: 
Đầu tư trong nước
Đầu tư vào : 
Ngoài khu, cụm CN
Điạ bàn thuộc huyện, TP: 
Lạng Giang
Vốn đầu tư đăng ký ( tỉ đồng - DA trong nước): 
13.00
Đăng ký mới: 
13.00
Vốn đầu tư thực hiện( tỷ đồng /USD): 
13.00
VTH năm: 
Là dự án FDI: 
Không
Hoạt động dự án: 
Số lao độngNộp ngân sáchTT sản lượngGiá trị SXNămDoanh thuGiá trị XK nămGiá trị NKHoạt độngChi chú
2011