CÔNG TY TNHH ONECHANG VINA

Tên dự án: 
DỰ ÁN NHÀ MÁY MAY XUẤT KHẨU - BẮC GIANG
Địa điểm thực hiện : 
Tổ dân phố Thành Bắc, phường Xương Giang, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
Diện tích đất thực hiện(m2): 
16 100.00
Mục tiêu : 
Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục); may trang phục (trừ trang phục từ da lông thú); gia công và thêu các mặt hàng kể trên với quy mô: 10.000.000 sản phẩm/năm. Dự kiến thị trường tiêu thụ: 100% sản phẩm cho xuất khẩu.
Quy mô dự án : 
10.000.000 sản phẩm/năm
Thời hạn hoạt động (năm): 
41
Loại đầu tư: 
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư vào : 
Ngoài khu, cụm CN
Điạ bàn thuộc huyện, TP: 
TP Bắc Giang
Lĩnh vực đầu tư: 
Ngành nghề đầu tư : 
Vốn đầu tư đăng ký ( USD - DA FDI): 
4 000 000.00
Vốn đầu tư thực hiện( tỷ đồng /USD): 
4 100 000.00
VTH năm: 
Là dự án FDI: 
Dự án FDI
Hoạt động dự án: 
Mã số DN/CMND: 
201023000070