Công ty CP Xuất nhập khẩu và Sản xuất Thương mại Công nghệ Mặt trời

Tên dự án: 
Nhà máy lắp ráp linh kiện điện tử
Địa điểm thực hiện : 
Thôn Thanh Phác, xã Thanh Vân, huyện Hiệp Hòa
Diện tích đất thực hiện(m2): 
8 000.00
Mục tiêu : 
Lắp ráp dây kết nối điện thoại
Quy mô dự án : 
Lắp ráp dây kết nối điện thoại 350.000 sản phẩm/năm; Láp ráp bán thành phẩm tai nghe: 140.000 sản phẩm/năm.
Thời hạn hoạt động (năm): 
49
Loại đầu tư: 
Đầu tư trong nước
Đầu tư vào : 
Ngoài khu, cụm CN
Điạ bàn thuộc huyện, TP: 
Hiệp Hòa
Lĩnh vực đầu tư: 
Ngành nghề đầu tư : 
Vốn đầu tư đăng ký ( tỉ đồng - DA trong nước): 
16.10
Đăng ký mới: 
16.10
Bổ sung: 
0.00
VTH năm: 
Là dự án FDI: 
Không
Hoạt động dự án: