Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Thanh Nhàn

Tên dự án: 
Đầu tư Xây dựng Nhà máy sản xuất gạch
Địa điểm thực hiện : 
Thôn Trung, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên
Diện tích đất thực hiện(m2): 
49 525.00
Mục tiêu : 
Sản xuất gạch nung
Quy mô dự án : 
Sản xuất gạch 12 triệu viên/năm (Giai đoạn I từ 2016 đến 2018); 25 triệu viên/năm (Giai đoạn 2 từ năm 2019 trở đi)
Thời hạn hoạt động (năm): 
21
Loại đầu tư: 
Đầu tư trong nước
Đầu tư vào : 
Ngoài khu, cụm CN
Điạ bàn thuộc huyện, TP: 
Việt Yên
Lĩnh vực đầu tư: 
Ngành nghề đầu tư : 
Vốn đầu tư đăng ký ( tỉ đồng - DA trong nước): 
41.90
Đăng ký mới: 
41.90
Bổ sung: 
0.00
VTH năm: 
Là dự án FDI: 
Không
Hoạt động dự án: