Hộ kinh doanh Hoàng Thị Dung

Tên dự án: 
Kinh doanh thương mại tổng hợp
Địa điểm thực hiện : 
Thôn Hậu, xã Cao Xá, huyện Tân Yên
Diện tích đất thực hiện(m2): 
2 500.00
Mục tiêu : 
Kinh doanh vật liệu xây dựng
Quy mô dự án : 
Kinh doanh vật liệu xây dựng: Thiết bị vệ sinh 15.000 sản phẩm/năm; Gạch ốp lát 20.000 m2/năm; Sắt thép 1.000 tấn/năm
Thời hạn hoạt động (năm): 
49
Loại đầu tư: 
Đầu tư trong nước
Đầu tư vào : 
Ngoài khu, cụm CN
Điạ bàn thuộc huyện, TP: 
Tân Yên
Lĩnh vực đầu tư: 
Ngành nghề đầu tư : 
Vốn đầu tư đăng ký ( tỉ đồng - DA trong nước): 
6.00
Đăng ký mới: 
6.00
Bổ sung: 
0.00
VTH năm: 
Là dự án FDI: 
Không
Hoạt động dự án: