Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Cường

Tên dự án: 
Trung tâm sửa chữa, bảo dưỡng ô tô
Địa điểm thực hiện : 
Xứ đồng Cầu Cháy, thôn Sau, phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang
Diện tích đất thực hiện(m2): 
5 653.00
Mục tiêu : 
Xây dựng trung tâm sửa chữa bảo dưỡng ô tô
Quy mô dự án : 
Quy mô sửa chữa: 3.000 xe/năm; bảo dưỡng ô tô: 2.000 xe/năm
Thời hạn hoạt động (năm): 
49
Loại đầu tư: 
Đầu tư trong nước
Đầu tư vào : 
Ngoài khu, cụm CN
Điạ bàn thuộc huyện, TP: 
TP Bắc Giang
Lĩnh vực đầu tư: 
Ngành nghề đầu tư : 
Vốn đầu tư đăng ký ( tỉ đồng - DA trong nước): 
17.80
Đăng ký mới: 
17.80
Bổ sung: 
0.00
VTH năm: 
Là dự án FDI: 
Không
Hoạt động dự án: