Công ty Cổ phần Dịch vụ Tây Yên Tử

Tên dự án: 
Khu Du lịch Tâm linh - Sinh thái Tây Yên Tử
Địa điểm thực hiện : 
xã Tuấn Mậu, huyện Sơn Động
Diện tích đất thực hiện(m2): 
1 363 600.00
Mục tiêu : 
Xây dựng khu du lịch kết hợp tổng hòa các yếu tố tâm linh, lịch sử, sinh thái thiên nhiên vùng Tây Yên Tử tạo nên một điểm nhấn du lịch của tỉnh Bắc Giang,
Quy mô dự án : 
Đáp ứng nhu cầu của 1,2 triệu lượt khách vào năm 2020 và 3 triệu lượt khách vào năm 2025.
Thời hạn hoạt động (năm): 
50
Loại đầu tư: 
Đầu tư trong nước
Đầu tư vào : 
Ngoài khu, cụm CN
Điạ bàn thuộc huyện, TP: 
Sơn Động
Lĩnh vực đầu tư: 
Ngành nghề đầu tư : 
Vốn đầu tư đăng ký ( tỉ đồng - DA trong nước): 
1 486.00
Đăng ký mới: 
1486.00
Bổ sung: 
0.00
VTH năm: 
Là dự án FDI: 
Không
Hoạt động dự án: