Công ty TNHH Trần Lê Anh

Tên dự án: 
Xây dựng Xưởng sang chiết và bảo quản CO2
Địa điểm thực hiện : 
thôn Hương Mãn, Xuân Hương, huyện Lạng Giang
Diện tích đất thực hiện(m2): 
4 545.00
Mục tiêu : 
Sang chiết đóng chai các sản phẩm CO2 dạng rắn, lỏng
Quy mô dự án : 
Sang chiết đóng chai các sản phẩm CO2 dạng lỏng: 300 tấn/năm; sản xuất CO2 dạng rắn: 1,500 tấn/năm
Thời hạn hoạt động (năm): 
43
Loại đầu tư: 
Đầu tư trong nước
Đầu tư vào : 
Ngoài khu, cụm CN
Điạ bàn thuộc huyện, TP: 
Lạng Giang
Lĩnh vực đầu tư: 
Ngành nghề đầu tư : 
Vốn đầu tư đăng ký ( tỉ đồng - DA trong nước): 
11.00
Đăng ký mới: 
11.00
Bổ sung: 
0.00
VTH năm: 
Là dự án FDI: 
Không
Hoạt động dự án: