Công ty TNHH Chế biến nông sản và XNK Bảo An

Tên dự án: 
Xây dựng nhà máy chế biến nông sản xuất khẩu
Địa điểm thực hiện : 
Lô 25, 26 Cụm Công nghiệp Đại Lâm, thôn Đại Giáp, xã Đại Lâm huyện Lạng Giang
Diện tích đất thực hiện(m2): 
9 429.00
Mục tiêu : 
Xây dựng nhà máy chế biến nông sản xuất khẩu
Quy mô dự án : 
Xây dựng nhà máy chế biến nông sản xuất khẩu với quy mô: Chế biến dưa bao tử 200 tấn/năm; vải thiều 200 tấn/năm; các loại nông sản khác 400 tấn/năm
Thời hạn hoạt động (năm): 
49
Loại đầu tư: 
Đầu tư trong nước
Đầu tư vào : 
Cụm công nghiệp
Điạ bàn thuộc huyện, TP: 
Lạng Giang
Lĩnh vực đầu tư: 
Ngành nghề đầu tư : 
Vốn đầu tư đăng ký ( tỉ đồng - DA trong nước): 
8.80
Đăng ký mới: 
8.80
Bổ sung: 
0.00
VTH năm: 
Thuộc khu, cụm CN: 
Là dự án FDI: 
Không
Hoạt động dự án: