Công ty TNHH MTV Sơn Dương Bắc Giang

Tên dự án: 
Bãi đỗ xe ô tô Thọ Xương
Địa điểm thực hiện : 
Khu dân cư Cống Ngóc Bến Xe, thành phố Bắc Giang
Diện tích đất thực hiện(m2): 
3 200.00
Mục tiêu : 
Bãi đỗ xe tĩnh với quy mô 200 xe/ngày đêm
Quy mô dự án : 
Bãi đỗ xe tĩnh với quy mô 200 xe/ngày đêm
Thời hạn hoạt động (năm): 
49
Loại đầu tư: 
Đầu tư trong nước
Đầu tư vào : 
Ngoài khu, cụm CN
Điạ bàn thuộc huyện, TP: 
TP Bắc Giang
Lĩnh vực đầu tư: 
Ngành nghề đầu tư : 
Vốn đầu tư đăng ký ( tỉ đồng - DA trong nước): 
6.50
Đăng ký mới: 
6.50
VTH năm: 
Là dự án FDI: 
Không
Vị trí lô đất: 
Khu dân cư Cống Ngóc Bến Xe, thành phố Bắc Giang
Hoạt động dự án: