Công ty CP Thương mại và Xây dựng Nam Sơn

Tên dự án: 
Xây dựng hệ thống cấp nước sạch huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang
Địa điểm thực hiện : 
Trạm xử lý: Khu dân cư mới 193, xã Thắng Cương huyện Yên Dũng Trạm bơm: Km98+00 đê Ba Đông thuộc thôn Tân Cương, xã Thắng Cương, huyện Yên Dũng
Diện tích đất thực hiện(m2): 
2 531.00
Mục tiêu : 
Xây dựng hệ thống cấp nước sạch theo tiêu chuẩn để cung cấp cho các xã Thắng Cương, Nham Sơn, Tư Mại, Yên Lư, Tiền Phong, Nội Hoàng và các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Yên Dũng với quy mô 12,000 m3/ngày đêm
Quy mô dự án : 
Xây dựng hệ thống cấp nước sạch theo tiêu chuẩn để cung cấp cho các xã Thắng Cương, Nham Sơn, Tư Mại, Yên Lư, Tiền Phong, Nội Hoàng và các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Yên Dũng với quy mô 12,000 m3/ngày đêm
Thời hạn hoạt động (năm): 
50
Loại đầu tư: 
Đầu tư trong nước
Đầu tư vào : 
Ngoài khu, cụm CN
Điạ bàn thuộc huyện, TP: 
Yên Dũng
Lĩnh vực đầu tư: 
Ngành nghề đầu tư : 
Vốn đầu tư đăng ký ( tỉ đồng - DA trong nước): 
130.40
Đăng ký mới: 
130.40
VTH năm: 
Là dự án FDI: 
Không
Vị trí lô đất: 
Trạm xử lý: Khu dân cư mới 193, xã Thắng Cương huyện Yên Dũng Trạm bơm: Km98+00 đê Ba Đông thuộc thôn Tân Cương, xã Thắng Cương, huyện Yên Dũng
Hoạt động dự án: