Ông Vũ Anh Tuấn

Tên dự án: 
Sản xuất, kinh doanh các loại cây trồng, nuôi trồng thủy sản và cá thương phẩm các loại
Địa điểm thực hiện : 
Thôn Tân Mỹ, xã Đồng Sơn thành phố Bắc Giang
Diện tích đất thực hiện(m2): 
10 823.00
Mục tiêu : 
Kinh doanh các loại giống cây trồng 5.000 cây/năm; kinh doanh cá các loại: 30 tấn/năm
Quy mô dự án : 
Kinh doanh các loại giống cây trồng 5.000 cây/năm; kinh doanh cá các loại: 30 tấn/năm
Thời hạn hoạt động (năm): 
16
Loại đầu tư: 
Đầu tư trong nước
Đầu tư vào : 
Ngoài khu, cụm CN
Điạ bàn thuộc huyện, TP: 
TP Bắc Giang
Lĩnh vực đầu tư: 
Ngành nghề đầu tư : 
Vốn đầu tư đăng ký ( tỉ đồng - DA trong nước): 
4.50
Đăng ký mới: 
4.50
VTH năm: 
Là dự án FDI: 
Không
Vị trí lô đất: 
Thôn Tân Mỹ, xã Đồng Sơn thành phố Bắc Giang
Hoạt động dự án: