Hộ kinh doanh Hoàng Thị Loan

Tên dự án: 
Dự án trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế cao
Địa điểm thực hiện : 
Khu Đồi Vàng, thôn Đồng Vàng, xã Lam Cốt, huyện Tân Yên
Diện tích đất thực hiện(m2): 
10 000.00
Mục tiêu : 
Trồng nho tím theo tiêu chuẩn VietGap
Quy mô dự án : 
Trồng nho tím theo tiêu chuẩn VietGap với quy mô 35 tấn/năm
Thời hạn hoạt động (năm): 
50
Loại đầu tư: 
Đầu tư trong nước
Đầu tư vào : 
Ngoài khu, cụm CN
Điạ bàn thuộc huyện, TP: 
Tân Yên
Lĩnh vực đầu tư: 
Ngành nghề đầu tư : 
Vốn đầu tư đăng ký ( tỉ đồng - DA trong nước): 
2.20
Đăng ký mới: 
2.20
VTH năm: 
Là dự án FDI: 
Không
Vị trí lô đất: 
Khu Đồi Vàng, thôn Đồng Vàng, xã Lam Cốt, huyện Tân Yên
Hoạt động dự án: