Doanh nghiệp tư nhân Xí nghiệp xây dựng Việt Dũng (Chuyển tên thành Công ty TNHH TV-ĐT Xây dựng Việt Dũng)

Tên dự án: 
Xây dựng bến xe khách Yên Dũng
Địa điểm thực hiện : 
Tiểu khu 5, thị trấn Neo huyện Yên Dũng (Lô DM1, Quy hoạch chung xây dựng TT Neo)
Diện tích đất thực hiện(m2): 
23 500.00
Mục tiêu : 
Xây dựng bến xe khách
Quy mô dự án : 
Xây dựng bến xe khách phục vụ lượng xe phục vụ 36,000 lượt xe/năm
Thời hạn hoạt động (năm): 
49
Loại đầu tư: 
Đầu tư trong nước
Đầu tư vào : 
Ngoài khu, cụm CN
Điạ bàn thuộc huyện, TP: 
Yên Dũng
Lĩnh vực đầu tư: 
Ngành nghề đầu tư : 
Vốn đầu tư đăng ký ( tỉ đồng - DA trong nước): 
31.00
Đăng ký mới: 
31.00
VTH năm: 
Là dự án FDI: 
Không
Vị trí lô đất: 
Tiểu khu 5, thị trấn Neo huyện Yên Dũng (Lô DM1, Quy hoạch chung xây dựng TT Neo)
Hoạt động dự án: