Công ty CP Đầu tư Hạ tầng nước DNP-Bắc Giang

Tên dự án: 
Nhà máy nước sạch DNP - Bắc Giang
Địa điểm thực hiện : 
Công trình thu: Thôn Phú Lợi xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang; Xử lý: Thôn Càn, xã Hương Sơn, huyện lạng Giang; Trạm tăng áp: Thôn Đồng Sau, xã Đồng Sơn, TPBG
Diện tích đất thực hiện(m2): 
90 500.00
Mục tiêu : 
Xây dựng nhà máy nước sạch
Quy mô dự án : 
GĐ 1: 29,500 m3/ngày đêm; GĐ 2: 59,500 m3/ngày, đêm
Thời hạn hoạt động (năm): 
50
Loại đầu tư: 
Đầu tư trong nước
Đầu tư vào : 
Ngoài khu, cụm CN
Điạ bàn thuộc huyện, TP: 
Lạng Giang
Lĩnh vực đầu tư: 
Ngành nghề đầu tư : 
Vốn đầu tư đăng ký ( tỉ đồng - DA trong nước): 
1 286.00
Đăng ký mới: 
1286.00
VTH năm: 
Là dự án FDI: 
Không
Vị trí lô đất: 
Công trình thu: Thôn Phú Lợi xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang; Xử lý: Thôn Càn, xã Hương Sơn, huyện lạng Giang; Trạm tăng áp: Thôn Đồng Sau, xã Đồng Sơn, TPBG
Hoạt động dự án: