Hộ kinh doanh Trần Văn Khang

Tên dự án: 
Xưởng gia công cơ khí
Địa điểm thực hiện : 
Thôn Tân Văn 3, xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang
Diện tích đất thực hiện(m2): 
2 000.00
Mục tiêu : 
Gia công cơ khí
Quy mô dự án : 
Gia công cơ khí với quy mô 20,000 sản phẩm/năm
Thời hạn hoạt động (năm): 
49
Loại đầu tư: 
Đầu tư trong nước
Đầu tư vào : 
Ngoài khu, cụm CN
Điạ bàn thuộc huyện, TP: 
Lạng Giang
Lĩnh vực đầu tư: 
Ngành nghề đầu tư : 
Vốn đầu tư đăng ký ( tỉ đồng - DA trong nước): 
8.00
Đăng ký mới: 
8.00
VTH năm: 
Là dự án FDI: 
Không
Vị trí lô đất: 
Thôn Tân Văn 3, xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang
Hoạt động dự án: