Công ty Cổ phần Gốm Sơn Động

Tên dự án: 
Nhà máy sản xuất gạch tuynel Sơn Động
Địa điểm thực hiện : 
Thôn Nhân Định, xã Yên Định, huyện Sơn Động
Diện tích đất thực hiện(m2): 
49 000.00
Mục tiêu : 
Xây dựng nhà máy gạch tuynel
Quy mô dự án : 
Xây dựng nhà máy gạch tuynel với công suất 25 triệu viên/năm
Thời hạn hoạt động (năm): 
50
Loại đầu tư: 
Đầu tư trong nước
Đầu tư vào : 
Ngoài khu, cụm CN
Điạ bàn thuộc huyện, TP: 
Sơn Động
Lĩnh vực đầu tư: 
Ngành nghề đầu tư : 
Vốn đầu tư đăng ký ( tỉ đồng - DA trong nước): 
51.00
Đăng ký mới: 
51.00
VTH năm: 
Là dự án FDI: 
Không
Vị trí lô đất: 
Thôn Nhân Định, xã Yên Định, huyện Sơn Động
Hoạt động dự án: