Công ty TNHH Thiên Hải Long

Tên dự án: 
Nhà máy sản xuất thùng xốp và đá cây
Địa điểm thực hiện : 
Lô 21, 22, 23 Cụm Công nghiệp Cầu Đất huyện Lục Ngạn
Diện tích đất thực hiện(m2): 
12 200.00
Mục tiêu : 
sản xuất thùng xốp; đá cây
Quy mô dự án : 
sản xuất thùng xốp 500,000 sản phẩm/năm; đá cây: 20,000 cây đá/năm
Thời hạn hoạt động (năm): 
49
Loại đầu tư: 
Đầu tư trong nước
Đầu tư vào : 
Cụm công nghiệp
Điạ bàn thuộc huyện, TP: 
Lục Ngạn
Lĩnh vực đầu tư: 
Ngành nghề đầu tư : 
Vốn đầu tư đăng ký ( tỉ đồng - DA trong nước): 
20.00
Đăng ký mới: 
20.00
VTH năm: 
Thuộc khu, cụm CN: 
Là dự án FDI: 
Không
Vị trí lô đất: 
Lô 21, 22, 23 Cụm Công nghiệp Cầu Đất huyện Lục Ngạn
Hoạt động dự án: