Trường mầm non Quốc tế Asean

Tên dự án: 
Trường mầm non Quốc tế Asean
Địa điểm thực hiện : 
Lô T04 thuộc Quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư số 2, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
Diện tích đất thực hiện(m2): 
3 933.00
Mục tiêu : 
Xây dựng trường mầm non
Quy mô dự án : 
Đáp ứng nhu cầu chăm sóc và giáo dục cho khoảng 360 trẻ, bao gồm 18 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo
Thời hạn hoạt động (năm): 
50
Loại đầu tư: 
Đầu tư trong nước
Đầu tư vào : 
Ngoài khu, cụm CN
Điạ bàn thuộc huyện, TP: 
TP Bắc Giang
Lĩnh vực đầu tư: 
Ngành nghề đầu tư : 
Vốn đầu tư đăng ký ( tỉ đồng - DA trong nước): 
26.00
Đăng ký mới: 
26.00
VTH năm: 
Là dự án FDI: 
Không
Vị trí lô đất: 
Lô T04 thuộc Quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư số 2, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
Hoạt động dự án: