Doanh nghiệp tư nhân Phương Thanh

Tên dự án: 
Cửa hàng xăng dầu Dĩnh Kế Bắc Giang
Địa điểm thực hiện : 
Số 904 đường Lê Lợi, phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang
Diện tích đất thực hiện(m2): 
500.00
Mục tiêu : 
Xây dựng cửa hàng xăng dầu loại II
Quy mô dự án : 
Xây dựng cửa hàng xăng dầu loại II với công suất 2,000 m3 xăng/năm; 2,000 m3 dầu/năm
Thời hạn hoạt động (năm): 
12
Loại đầu tư: 
Đầu tư trong nước
Đầu tư vào : 
Ngoài khu, cụm CN
Điạ bàn thuộc huyện, TP: 
TP Bắc Giang
Lĩnh vực đầu tư: 
Ngành nghề đầu tư : 
Vốn đầu tư đăng ký ( tỉ đồng - DA trong nước): 
2.00
Đăng ký mới: 
2.00
Vốn đầu tư thực hiện( tỷ đồng /USD): 
2.00
VTH năm: 
Là dự án FDI: 
Không
Vị trí lô đất: 
Số 904 đường Lê Lợi, phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang
Hoạt động dự án: