Hộ kinh doanh Trần Công Sở

Tên dự án: 
Trang trại chăn nuôi và trồng cây ăn quả lâu năm
Địa điểm thực hiện : 
Bản Đồng An, xã Đồng Tiến, huyện Yên Thế
Diện tích đất thực hiện(m2): 
55 000.00
Mục tiêu : 
Chăn nuôi lợn và trồng cây ăn quả
Quy mô dự án : 
Chăn nuôi lợn 10,000 con/năm; Trồng cây ăn quả 7 tấn/năm
Thời hạn hoạt động (năm): 
49
Loại đầu tư: 
Đầu tư trong nước
Đầu tư vào : 
Ngoài khu, cụm CN
Điạ bàn thuộc huyện, TP: 
Yên Thế
Lĩnh vực đầu tư: 
Vốn đầu tư đăng ký ( tỉ đồng - DA trong nước): 
14.20
Đăng ký mới: 
14.20
VTH năm: 
Là dự án FDI: 
Không
Vị trí lô đất: 
Bản Đồng An, xã Đồng Tiến, huyện Yên Thế
Hoạt động dự án: