Hộ kinh doanh Bùi Văn Duyên

Tên dự án: 
Xưởng gia công cơ khí kết hợp sửa chữa ô tô, máy công trình
Địa điểm thực hiện : 
Lô số 7, CCN Tân Dĩnh - Phi Mô, huyện lạng Giang
Diện tích đất thực hiện(m2): 
7 907.00
Mục tiêu : 
Gia công cơ khí; sửa chữa ô tô, máy công trình
Quy mô dự án : 
Gia công cơ khí 2,000 sản phẩm/năm; sửa chữa ô tô 3,000 xe/năm; máy công trình 2,000 chiếc/năm
Thời hạn hoạt động (năm): 
49
Loại đầu tư: 
Đầu tư trong nước
Đầu tư vào : 
Cụm công nghiệp
Điạ bàn thuộc huyện, TP: 
Lạng Giang
Lĩnh vực đầu tư: 
Ngành nghề đầu tư : 
Vốn đầu tư đăng ký ( tỉ đồng - DA trong nước): 
16.00
Đăng ký mới: 
16.00
VTH năm: 
Thuộc khu, cụm CN: 
Là dự án FDI: 
Không
Vị trí lô đất: 
Lô số 7, CCN Tân Dĩnh - Phi Mô, huyện lạng Giang
Hoạt động dự án: