Công ty TNHH Thương mại Hoàng Tuấn

Tên dự án: 
Xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu và khu dịch vụ
Địa điểm thực hiện : 
Tổ dân phố Long Trì 1. thị trấn Tân Dân, huyện Yên Dũng
Diện tích đất thực hiện(m2): 
4 000.00
Mục tiêu : 
Xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu loại II
Quy mô dự án : 
Xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu loại II (600 m3 xăng/năm; 700 m3 dầu/năm); sửa chữa bảo dưỡng 800 lượt xe/năm
Thời hạn hoạt động (năm): 
35
Loại đầu tư: 
Đầu tư trong nước
Đầu tư vào : 
Ngoài khu, cụm CN
Điạ bàn thuộc huyện, TP: 
Yên Dũng
Lĩnh vực đầu tư: 
Ngành nghề đầu tư : 
Vốn đầu tư đăng ký ( tỉ đồng - DA trong nước): 
6.80
Đăng ký mới: 
6.80
VTH năm: 
Là dự án FDI: 
Không
Vị trí lô đất: 
Tổ dân phố Long Trì 1. thị trấn Tân Dân, huyện Yên Dũng
Hoạt động dự án: