Công TNHH sản xuất và Thương mại Hà bình (Mua lại công ty Thiên Phong)

Tên dự án: 
Xưởng sản xuất các sản phẩm kim loại
Địa điểm thực hiện : 
Cụm công nghiệp Hoàng Mai, xã Hoàng Ninh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
Diện tích đất thực hiện(m2): 
8 679.00
Mục tiêu : 
Gia công cơ khí
Quy mô dự án : 
Sản xuất cột, cầu treo dùng trong xây dựng bằng thép: 500 sản phẩm/ năm; Sản xuất giá treo, kệ bằng thép: 2.000 sản phẩm/ năm; Sản xuất thùng, can, xô, hộp bằng thép, tôn: 2.000 sản phẩm/ năm; Sản xuất hộp để đựng thức ăn, chậu tắm, chậu giặt bằng tôn:
Thời hạn hoạt động (năm): 
38
Loại đầu tư: 
Đầu tư trong nước
Đầu tư vào : 
Cụm công nghiệp
Điạ bàn thuộc huyện, TP: 
Việt Yên
Lĩnh vực đầu tư: 
Ngành nghề đầu tư : 
Vốn đầu tư đăng ký ( tỉ đồng - DA trong nước): 
16.00
Đăng ký mới: 
16.00
Vốn đầu tư thực hiện( tỷ đồng /USD): 
16.00
VTH năm: 
Thuộc khu, cụm CN: 
Là dự án FDI: 
Không
Vị trí lô đất: 
Cụm công nghiệp Hoàng Mai, xã Hoàng Ninh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
Hoạt động dự án: