Công ty Cổ phần Phát triển nông nghiệp Sông Thương

Tên dự án: 
Cửa hàng kinh doanh xăng dầu
Địa điểm thực hiện : 
Thôn Đức Thọ, xã Dương Đức, huyện Lạng Giang
Diện tích đất thực hiện(m2): 
4 717.00
Mục tiêu : 
Xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu loại III
Quy mô dự án : 
Xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu loại III
Thời hạn hoạt động (năm): 
50
Loại đầu tư: 
Đầu tư trong nước
Đầu tư vào : 
Ngoài khu, cụm CN
Điạ bàn thuộc huyện, TP: 
Lạng Giang
Lĩnh vực đầu tư: 
Ngành nghề đầu tư : 
Vốn đầu tư đăng ký ( tỉ đồng - DA trong nước): 
2.90
Đăng ký mới: 
2.90
VTH năm: 
Là dự án FDI: 
Không
Vị trí lô đất: 
Thôn Đức Thọ, xã Dương Đức, huyện Lạng Giang
Hoạt động dự án: