Hộ kinh doanh Lưu Thị Cảnh

Tên dự án: 
Cơ sở sản xuất, tái chế lông vũ từ lông gia cầm
Địa điểm thực hiện : 
Thôn Bình Voi, xã Cảnh Thụy, huyện Yên Dũng
Diện tích đất thực hiện(m2): 
3 600.00
Mục tiêu : 
Nhà máy tái chế lông vũ
Quy mô dự án : 
Tái chế lông vũ 240 tấn/năm
Thời hạn hoạt động (năm): 
50
Loại đầu tư: 
Đầu tư trong nước
Đầu tư vào : 
Ngoài khu, cụm CN
Điạ bàn thuộc huyện, TP: 
Yên Dũng
Lĩnh vực đầu tư: 
Ngành nghề đầu tư : 
Vốn đầu tư đăng ký ( tỉ đồng - DA trong nước): 
17.90
Đăng ký mới: 
17.90
VTH năm: 
Là dự án FDI: 
Không
Vị trí lô đất: 
Thôn Bình Voi, xã Cảnh Thụy, huyện Yên Dũng
Hoạt động dự án: