Công ty TNHH Môi trường xanh

Tên dự án: 
Đầu tư xây dựng, quản lý và khai thác chợ Nhã Nam
Địa điểm thực hiện : 
Thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên
Diện tích đất thực hiện(m2): 
12 612.00
Mục tiêu : 
Đầu tư xây dựng, quản lý khai thác chợ Nhã Nam huyện Tân Yên theo tiêu chuẩn chợ hạng II
Quy mô dự án : 
Đầu tư xây dựng, quản lý khai thác chợ Nhã Nam huyện Tân Yên theo tiêu chuẩn chợ hạng II
Thời hạn hoạt động (năm): 
49
Loại đầu tư: 
Đầu tư trong nước
Đầu tư vào : 
Ngoài khu, cụm CN
Điạ bàn thuộc huyện, TP: 
Tân Yên
Lĩnh vực đầu tư: 
Ngành nghề đầu tư : 
Vốn đầu tư đăng ký ( tỉ đồng - DA trong nước): 
27.00
Đăng ký mới: 
27.00
VTH năm: 
Là dự án FDI: 
Không
Vị trí lô đất: 
Thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên
Hoạt động dự án: