Công ty Cổ phần Sông Cầu Hà Bắc

Tên dự án: 
Nhà máy sản xuất nhựa, gạch không nung và xi măng
Địa điểm thực hiện : 
Thôn Đạo Ngạn 2, xã Quang Châu, huyện Việt Yên
Diện tích đất thực hiện(m2): 
28 686.00
Mục tiêu : 
Sản xuất ông nhựa; Sản xuất hạt nhựa; sản xuất gạch không nung; trạm nghiền xi măng
Quy mô dự án : 
Sản xuất ông nhựa 380 tấn/năm; Sản xuất hạt nhựa 580 tấn/năm; sản xuất gạch không nung 25 triệu viên/năm; trạm nghiền xi măng 50,000 tấn/năm
Thời hạn hoạt động (năm): 
49
Loại đầu tư: 
Đầu tư trong nước
Đầu tư vào : 
Ngoài khu, cụm CN
Điạ bàn thuộc huyện, TP: 
Việt Yên
Lĩnh vực đầu tư: 
Ngành nghề đầu tư : 
Vốn đầu tư đăng ký ( tỉ đồng - DA trong nước): 
70.00
Đăng ký mới: 
70.00
VTH năm: 
Là dự án FDI: 
Không
Vị trí lô đất: 
Thôn Đạo Ngạn 2, xã Quang Châu, huyện Việt Yên
Hoạt động dự án: