Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Tân Nông

Tên dự án: 
Khu thương mại dịch vụ tổng hợp
Địa điểm thực hiện : 
Xóm Xuân, xã Tân Tiến, thành phố Bắc Giang (Lô CC3, Quy hoạch chi tiết khu đô thị phía Nam)
Diện tích đất thực hiện(m2): 
2 086.00
Mục tiêu : 
kinh doanh máy móc thiết bị, phụ tùng máy móc; Kinh doanh thương mại tổng hợp; cho thuê văn phòng
Quy mô dự án : 
kinh doanh máy móc thiết bị, phụ tùng máy móc với quy mô 10.000 sản phẩm/năm; Kinh doanh thương mại tổng hợp 500,000 sản phẩm/năm; cho thuê văn phòng 1,000 m2
Thời hạn hoạt động (năm): 
50
Loại đầu tư: 
Đầu tư trong nước
Đầu tư vào : 
Ngoài khu, cụm CN
Điạ bàn thuộc huyện, TP: 
TP Bắc Giang
Lĩnh vực đầu tư: 
Vốn đầu tư đăng ký ( tỉ đồng - DA trong nước): 
15.50
Đăng ký mới: 
15.50
VTH năm: 
Là dự án FDI: 
Không
Vị trí lô đất: 
Xóm Xuân, xã Tân Tiến, thành phố Bắc Giang (Lô CC3, Quy hoạch chi tiết khu đô thị phía Nam)
Hoạt động dự án: