HTX Thương mại Tuyến Hải

Tên dự án: 
Cơ sở kinh doanh hàng nông sản, máy móc nông nghiệp và dịch vụ ăn uống
Địa điểm thực hiện : 
Thôn Phú Bản, xã Tân Sỏi, huyện Yên Thế
Diện tích đất thực hiện(m2): 
4 500.00
Mục tiêu : 
Kinh doanh hàng nông sản, máy móc nông nghiệp và hàng ăn uống.
Quy mô dự án : 
Kinh doanh hàng nông sản, máy móc nông nghiệp và hàng ăn uống. Đồ dùng gia đình: 2,000 sản phẩm/năm; nông sản 45,000 tấn/năm; máy nông nghiệp 8,000 sản phẩm/năm; dịch vụ ăn uống 25,000 lượt khách/năm
Thời hạn hoạt động (năm): 
49
Loại đầu tư: 
Đầu tư trong nước
Đầu tư vào : 
Ngoài khu, cụm CN
Điạ bàn thuộc huyện, TP: 
Yên Thế
Lĩnh vực đầu tư: 
Ngành nghề đầu tư : 
Vốn đầu tư đăng ký ( tỉ đồng - DA trong nước): 
8.80
Đăng ký mới: 
8.80
VTH năm: 
Là dự án FDI: 
Không
Vị trí lô đất: 
Thôn Phú Bản, xã Tân Sỏi, huyện Yên Thế
Hoạt động dự án: