Công ty TNHH Hân Hào

Tên dự án: 
Xây dựng bãi tập kết, trung chuyển VLXD
Địa điểm thực hiện : 
Thôn Yên Thịnh, xã Yên Lư, huyện Yên Dũng
Diện tích đất thực hiện(m2): 
7 500.00
Mục tiêu : 
Xây dựng bãi trung chuyển, tập kết vật liệu xây dựng
Quy mô dự án : 
Xây dựng bãi trung chuyển, tập kết vật liệu xây dựng với quy mô cát, sỏi: 50,000 m3/năm; đá 18,000 m3/năm
Thời hạn hoạt động (năm): 
49
Loại đầu tư: 
Đầu tư trong nước
Đầu tư vào : 
Ngoài khu, cụm CN
Điạ bàn thuộc huyện, TP: 
Yên Dũng
Lĩnh vực đầu tư: 
Ngành nghề đầu tư : 
Vốn đầu tư đăng ký ( tỉ đồng - DA trong nước): 
11.30
Đăng ký mới: 
11.30
VTH năm: 
Là dự án FDI: 
Không
Vị trí lô đất: 
Thôn Yên Thịnh, xã Yên Lư, huyện Yên Dũng
Hoạt động dự án: