HTX Hải Hà

Tên dự án: 
Xây dựng quản lý và khai thác chợ Đồng Cốc
Địa điểm thực hiện : 
Thôn Thượng A, xã Đồng Cốc, huyện Lục Ngạn
Diện tích đất thực hiện(m2): 
6 000.00
Mục tiêu : 
Xây dựng, quản lý và khai thác chợ Đồng Cốc hạng III
Quy mô dự án : 
Xây dựng, quản lý và khai thác chợ Đồng Cốc hạng III
Thời hạn hoạt động (năm): 
50
Loại đầu tư: 
Đầu tư trong nước
Đầu tư vào : 
Ngoài khu, cụm CN
Điạ bàn thuộc huyện, TP: 
Lục Ngạn
Lĩnh vực đầu tư: 
Ngành nghề đầu tư : 
Vốn đầu tư đăng ký ( tỉ đồng - DA trong nước): 
15.00
Đăng ký mới: 
15.00
VTH năm: 
Là dự án FDI: 
Không
Vị trí lô đất: 
Thôn Thượng A, xã Đồng Cốc, huyện Lục Ngạn
Hoạt động dự án: