Công ty TNHH Một thành viên An Nguyên

Tên dự án: 
Xây dựng nhà máy lắp ráp linh kiện điển tử
Địa điểm thực hiện : 
Lô CN2, cụm công nghiệp Đoan Bái huyện Hiệp Hòa
Diện tích đất thực hiện(m2): 
2 800.00
Mục tiêu : 
Sản xuất, lắp ráp tai nghe, dây sạc điện thoại
Quy mô dự án : 
Sản xuất, lắp ráp tai nghe: 140,000 sản phẩm/năm; sản xuất lắp ráp dây sạc điện thoại: 350,000 sản phẩm/năm
Thời hạn hoạt động (năm): 
50
Loại đầu tư: 
Đầu tư trong nước
Đầu tư vào : 
Cụm công nghiệp
Điạ bàn thuộc huyện, TP: 
Hiệp Hòa
Lĩnh vực đầu tư: 
Ngành nghề đầu tư : 
Vốn đầu tư đăng ký ( tỉ đồng - DA trong nước): 
90.00
Đăng ký mới: 
90.00
VTH năm: 
Thuộc khu, cụm CN: 
Là dự án FDI: 
Không
Vị trí lô đất: 
Lô CN2, cụm công nghiệp Đoan Bái huyện Hiệp Hòa
Hoạt động dự án: