Công ty TNHH Xuân Thu

Tên dự án: 
Nhà máy gia công, lắp ráp linh kiện điện tử
Địa điểm thực hiện : 
Lô CN6, cụm công nghiệp Đoan Bái huyện Hiệp Hòa
Diện tích đất thực hiện(m2): 
42 000.00
Mục tiêu : 
Láp ráp linh kiện điện tử
Quy mô dự án : 
Láp ráp linh kiện điện tử 490,000 sản phẩm/năm
Thời hạn hoạt động (năm): 
50
Loại đầu tư: 
Đầu tư trong nước
Đầu tư vào : 
Cụm công nghiệp
Điạ bàn thuộc huyện, TP: 
Hiệp Hòa
Lĩnh vực đầu tư: 
Ngành nghề đầu tư : 
Vốn đầu tư đăng ký ( tỉ đồng - DA trong nước): 
136.00
Đăng ký mới: 
136.00
VTH năm: 
Thuộc khu, cụm CN: 
Là dự án FDI: 
Không
Vị trí lô đất: 
Lô CN6, cụm công nghiệp Đoan Bái huyện Hiệp Hòa
Hoạt động dự án: