Công ty Cổ phần xe khách Bắc Giang

Tên dự án: 
Bãi đỗ xe tĩnh Vân Trung
Địa điểm thực hiện : 
Thôn Vân Cốc, xã Vân Trung, huyện Việt Yên
Diện tích đất thực hiện(m2): 
12 000.00
Mục tiêu : 
Xây dựng bãi đỗ xe
Quy mô dự án : 
Nhận trông giữ xe 400 xe ô tô/ngày, đêm
Thời hạn hoạt động (năm): 
50
Loại đầu tư: 
Đầu tư trong nước
Đầu tư vào : 
Ngoài khu, cụm CN
Điạ bàn thuộc huyện, TP: 
Việt Yên
Lĩnh vực đầu tư: 
Ngành nghề đầu tư : 
Vốn đầu tư đăng ký ( tỉ đồng - DA trong nước): 
25.00
Đăng ký mới: 
25.00
VTH năm: 
Là dự án FDI: 
Không
Vị trí lô đất: 
Thôn Vân Cốc, xã Vân Trung, huyện Việt Yên
Hoạt động dự án: