Ông Phạm Văn Trưởng

Tên dự án: 
Nuôi trồng thủy sản
Địa điểm thực hiện : 
Thôn Lải, xã Đại Lâm, huyện Lạng Giang
Diện tích đất thực hiện(m2): 
48 000.00
Mục tiêu : 
Nuôi trồng thủy sản
Quy mô dự án : 
Nuôi cá: 15 tấn cá trắm/năm; 5 tấn cá chép/năm; 10 tấn cá chim/năm; 3 tấn ba ba/năm
Thời hạn hoạt động (năm): 
49
Loại đầu tư: 
Đầu tư trong nước
Đầu tư vào : 
Ngoài khu, cụm CN
Điạ bàn thuộc huyện, TP: 
TP Bắc Giang
Lĩnh vực đầu tư: 
Ngành nghề đầu tư : 
Vốn đầu tư đăng ký ( tỉ đồng - DA trong nước): 
12.00
Đăng ký mới: 
12.00
VTH năm: 
Là dự án FDI: 
Không
Vị trí lô đất: 
Thôn Lải, xã Đại Lâm, huyện Lạng Giang
Hoạt động dự án: