Công ty TNHH Bắc Hà

Tên dự án: 
Xây dựng khách sạn Bắc Hà
Địa điểm thực hiện : 
thôn Song Khê, xã Song Khê, TP Bắc Giang
Diện tích đất thực hiện(m2): 
6 000.00
Mục tiêu : 
Đầu tư khách sạn 3 sao
Quy mô dự án : 
Đầu tư khách sạn 3 sao (5 tầng với 50 phòng)
Thời hạn hoạt động (năm): 
50
Loại đầu tư: 
Đầu tư trong nước
Đầu tư vào : 
Ngoài khu, cụm CN
Điạ bàn thuộc huyện, TP: 
TP Bắc Giang
Lĩnh vực đầu tư: 
Ngành nghề đầu tư : 
Vốn đầu tư đăng ký ( tỉ đồng - DA trong nước): 
39.70
Đăng ký mới: 
39.70
VTH năm: 
Là dự án FDI: 
Không
Vị trí lô đất: 
thôn Song Khê, xã Song Khê, TP Bắc Giang
Hoạt động dự án: