Công ty Cổ phần Liên doanh thương mại Gilsang

Tên dự án: 
Cơ sở buôn bán và sửa chữa, bảo dưỡng ô tô
Địa điểm thực hiện : 
Thôn Vạc, xã Thái Đào, huyện Lạng Giang
Diện tích đất thực hiện(m2): 
5 500.00
Mục tiêu : 
Khu mua bán, bảo dưỡng, sửa chữa ô tô
Quy mô dự án : 
Kinh doanh ô tô: 700 chiếc/năm; buôn bán phụ tùng 6,500 sản phẩm/năm; sửa chữa, bảo dưỡng 5,000 chiếc/năm
Thời hạn hoạt động (năm): 
50
Loại đầu tư: 
Đầu tư trong nước
Đầu tư vào : 
Ngoài khu, cụm CN
Điạ bàn thuộc huyện, TP: 
Lạng Giang
Lĩnh vực đầu tư: 
Ngành nghề đầu tư : 
Vốn đầu tư đăng ký ( tỉ đồng - DA trong nước): 
55.00
Đăng ký mới: 
55.00
VTH năm: 
Là dự án FDI: 
Không
Vị trí lô đất: 
Thôn Vạc, xã Thái Đào, huyện Lạng Giang
Hoạt động dự án: