Công ty TNHH Một thành viên Nam Anh Khánh

Tên dự án: 
Nhà máy lắp ráp linh kiện điện tử
Địa điểm thực hiện : 
Lô CN 40, CN 46, CCN Đại Lâm, thôn Đại Giáp, xã Đại Lâm huyện Lục Nam
Diện tích đất thực hiện(m2): 
8 966.00
Mục tiêu : 
Sản xuất lắp ráp dây sạc điện thoại; sản xuất, lắp ráp tai nghe
Quy mô dự án : 
Sản xuất lắp ráp dây sạc điện thoại 350,000 sản phẩm/năm; sản xuất, lắp ráp tai nghe: 140,000 sản phẩm/năm
Thời hạn hoạt động (năm): 
50
Loại đầu tư: 
Đầu tư trong nước
Đầu tư vào : 
Cụm công nghiệp
Điạ bàn thuộc huyện, TP: 
Lạng Giang
Lĩnh vực đầu tư: 
Ngành nghề đầu tư : 
Vốn đầu tư đăng ký ( tỉ đồng - DA trong nước): 
30.00
Đăng ký mới: 
30.00
VTH năm: 
Thuộc khu, cụm CN: 
Là dự án FDI: 
Không
Vị trí lô đất: 
Lô CN 40, CN 46, CCN Đại Lâm, thôn Đại Giáp, xã Đại Lâm huyện Lục Nam
Hoạt động dự án: