Doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Hải Việt Tiên Lục

Tên dự án: 
Cửa hàng kinh doanh xăng dầu loại II
Địa điểm thực hiện : 
Thôn Giữa, xã Tiên Lục, huyện Lạng Giang
Diện tích đất thực hiện(m2): 
1 500.00
Mục tiêu : 
Xây dựng cửa hàng kinh doanh loại II
Quy mô dự án : 
Xây dựng cửa hàng kinh doanh loại II gồm: Xăng truyền thống 3,600 m3/năm; xăng sinh học 1,000 m3/năm; dầu 3,600m3/năm
Thời hạn hoạt động (năm): 
49
Loại đầu tư: 
Đầu tư trong nước
Đầu tư vào : 
Ngoài khu, cụm CN
Điạ bàn thuộc huyện, TP: 
Lạng Giang
Lĩnh vực đầu tư: 
Ngành nghề đầu tư : 
Vốn đầu tư đăng ký ( tỉ đồng - DA trong nước): 
2.00
Đăng ký mới: 
2.00
VTH năm: 
Là dự án FDI: 
Không
Vị trí lô đất: 
Thôn Giữa, xã Tiên Lục, huyện Lạng Giang
Hoạt động dự án: