Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Dio Dio

Tên dự án: 
Nhà máy may mặc Dio Dio Mỹ Hà
Địa điểm thực hiện : 
Thôn Đồi và thôn Dinh, xã Mỹ Hà, huyện Lạng Giang
Diện tích đất thực hiện(m2): 
19 000.00
Mục tiêu : 
May trang phục, hàng may sẵn
Quy mô dự án : 
May trang phục, hàng may sẵn 1,900,000 sản phẩm/năm
Thời hạn hoạt động (năm): 
50
Loại đầu tư: 
Đầu tư trong nước
Đầu tư vào : 
Ngoài khu, cụm CN
Điạ bàn thuộc huyện, TP: 
Lạng Giang
Lĩnh vực đầu tư: 
Ngành nghề đầu tư : 
Vốn đầu tư đăng ký ( tỉ đồng - DA trong nước): 
30.50
Đăng ký mới: 
30.50
VTH năm: 
Là dự án FDI: 
Không
Vị trí lô đất: 
Thôn Đồi và thôn Dinh, xã Mỹ Hà, huyện Lạng Giang
Hoạt động dự án: