Công ty TNHH Đại Hoàng Dương

Tên dự án: 
Cửa hàng kinh doanh xăng dầu
Địa điểm thực hiện : 
Thôn Mải Hạ (Km21 Đường tỉnh 295), xã Tân Thanh, huyện lạng Giang
Diện tích đất thực hiện(m2): 
2 000.00
Mục tiêu : 
Kinh doanh xăng dầu
Quy mô dự án : 
Kinh doanh xăng các loại: 2,400 m3/năm; dầu 3,000 m3/năm
Thời hạn hoạt động (năm): 
50
Loại đầu tư: 
Đầu tư trong nước
Đầu tư vào : 
Ngoài khu, cụm CN
Điạ bàn thuộc huyện, TP: 
Lạng Giang
Lĩnh vực đầu tư: 
Ngành nghề đầu tư : 
Vốn đầu tư đăng ký ( tỉ đồng - DA trong nước): 
4.40
Đăng ký mới: 
4.40
VTH năm: 
Là dự án FDI: 
Không
Vị trí lô đất: 
Thôn Mải Hạ (Km21 Đường tỉnh 295), xã Tân Thanh, huyện lạng Giang
Hoạt động dự án: